Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

  • 05/10/2022 11:18
  • |
  • 0 коментара
1

На 16.09.2022 г. „ЕПОЗИД БГ ВАРНА“ ЕООД, сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0856-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-6.002 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, финансиран от ЕФРР /по линия на REACT-EU) чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 10 месеца.

 

Главната цел на проектното предложение е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Проектът BG16RFOP002-6.002-0856-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” е на обща стойност 272 550.00 лв., от които 136 275.00 лв. са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

 

 

Начало на проекта: 16.09.2022 г.

Край на проекта: 16.07.2023 г.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: