Проект

Проект

Проект "Създаване на заетост на неактивни и безработни лица с осигуряване на заетост и обучение по професионална квалификация в Епозид БГ Варна ЕООД".