ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

НА ФИРМА "ЕПОЗИД БГ ВАРНА"ЕООД ,ГР. ПРОВАДИЯ

Фирма „ЕПОЗИД БГ ВАРНА”ЕООД, като производител на метални конструкции, съоръжения, съдове и части за тях, се стреми да произвежда качествени продукти и да оказва професионални монтажни и ремонтни услуги, при спазване на нормативните изисквания.

Стараем се всички наши клиенти да получават компетентни решения. Работим с висококачествени продукти и доказани доставчици. Гарантираме коректно спазване на сроковете.

Целта ни е да развиваме своите пазарни позиции чрез поддържане на доверие и сигурност в нашите клиенти и партньори, изпълнявайки техните изисквания.

При реализиране на поетите отговорности, залагаме на:

  • поддържане и непрекъснато подобряване ефективността на Система за  управление на качеството, гарантираща оптимално управление на фирмените процеси;
  • спазване изискванията на нормативните актове, касаещи производството ни;
  • приемане само на поръчки, които могат да бъдат изпълнени професионално и компетентно;
  • спазване на всички поети ангажименти към клиентите;
  • поддържане и подобряване на фирмената практика при заваръчните процеси и спазване на стандартите в тази област;
  • осигуряване на ефикасен производствен контрол, целящ установяване и отстраняване на грешки и източници на такива при производството на продуктите ни, за да бъдат избягвани;
  • обучение на високо квалифицирани специалисти и мотивация на персонала в дейността по осигуряване на качеството на производството, и създаване на добри условия на труд;
  • ясно формулирани измерими цели по качество, които са съобразени с изискванията на клиентите и се преглеждат от Ръководството периодично за актуалност и ефикасност.