Услуги

Услуги

„Епозид БГ Варна” ЕООД извършва със собствени и с материали на клиента производствена дейност. Тя е разпределена в следните направления:

 1. Производство и монтаж на всички видове метални конструкции за производствени и други халета.
 2. Изработка  на тръби от листов материал:

D min = 330 mm, b = 3 mm;
D max = 3000 mm, b = 30 mm.

 1. Всякакъв тип и обем резервоари за вода, киселини, петролни продукти, химикали, соли и др.- от черна и неръждаема стомана.
 2. Корабостроене и строителство на всички видове плаващи съоръжения; кораборемонт и преустройство на кораби:

-Изработка и монтаж на фундаменти за механизми.
-Изработка и монтаж на вентилация за машинно отделение.
-Изработка и монтаж на димоходи на главен двигател, спомагателен котел, дизел генератор.
-Изработка и монтаж на фундаменти за котвено швартови рудани.
-Изработка и монтаж на фундаменти, мотаж на лодъчно устройство, задбордни стълби, пилотски стълби.
-Изработка и монтаж на площадки и стълби за машинни отделения и открити палуби.
-Монтаж и заварка на скали за газене, име и номер на кораб.
-Монтаж и заварка на леярни ограждения.
-Изработка и монтаж на мачти (кърмова, носова).
-Монтаж и заварка на люково закритие.
- Насищане на хамбари (стълби, площадки и подсилване).

 

 1. Силози за инертни материали, зърно и др. от областта на хранително-вкусовата промишленост.
 2. Съдове за СО2, амоняк, изотермични резервоари, газголдери, кули.
 3. Комини, фуксове за комини, газо-ходи и димоходи, метални комини, сферични резервоари и тръбопроводи.
 4. „ЕПОЗИД БГ ВАРНА” ЕООД произвежда, доставя на място и извършва монтаж на жп и авто- цистерни за амоняк, пропан бутан и др. втечнени газове, резервоари за транспорт на сярна и др. киселини.
 5. Извършва наваряване и възстановяване на износени части за керамичната, циментовата, автомобилната и др. отрасли на промишлеността, както и аргоново заваряване на алуминий и титан. „ЕПОЗИД БГ ВАРНА” ЕООД произвежда, извършва монтаж и окомплектовка на цялата номенклатура от всички видове обичайки, подбандажни пръстени, планки, башмаци, анкери и др., със собствени и материали на клиента.
 6. Производство и монтаж на всякакъв тип нестандартни метални конструкции за производствени халета:
 • навеси, тенти, покривни конструкции за жилищни и промишлени сгради.
 1. Стандартно и нестандартно оборудване от метал за кораби, танкери, жп и авто цистерни /кници, гърловини за танкове за гориво, люкове, трапове, подвижни стълби, ресивери, топлообменници и др./.
 2. Изработка и монтаж по каталог и проект на клиента на всякакъв тип метални парапети, огради, гаражни врати и др. с или без нанасяне на електростатично покритие.
 3. Изработка на аварийни, противопожарни и др. стълби съгласно изискванията на пожарна безопасност.
 4. Изработка и огъване на всякакъв тип тръбни разводки, фланци, въздуховодни, климатични и промишлени вентилации за хотели, ресторанти, промишлени и производствени предприятия.
 5. Изработка и монтаж по проект на рекламни пана, надписи и билбордове.
 6. Изработка по проект на всякакъв тип оборудване за животновъдни комплекси, кланични бази и изделия в областта на хранително-вкусовата промишленост, както и на оборудване и линии за лозаро - винарските комплекси.
 7. Почистване, рубене, плакиране и заваряване на пукнатини по пещи, суровинни мелници и др.
 8. Изработване на всички видове фаски и калиброване.
 9. Огъване на листов материал и всякакъв тип профили, колена, тръби, релсови пътища, конуси, циклони и др.
 10. Рязане по размер:
 • Машинно, газово и плазмено

При изпълнение на поръчките се осъществява непрекъснат контрол, върху производствените дейности:

Процесът обхваща:

 • планиране на производството;
 • подготовка на производството;
 • процесите на производство от началото на обработването на продукта до окончателното му завършване и монтаж или извършване на ремонтни дейности;
 • валидиране на процеси, чиито изходни елементи не може да бъдат проверени чрез последващ контрол;
 • идентифициране и проследимост през целия процес на обработване и монтаж на продукта;
 • предпазване на собствеността на клиента, предоставена за използване в или за продукта;
 • предпазване на съответствието на продукта по време на вътрешните операции, операциите преди експедирането и доставката / монтажа при клиента.

Технологиите свързани със заваръчните деиности са следните:

 • Назор при заваряване;
 • Проверка на несъответсвия и изпитвания при заваръчните процеси;
 • ВИГ заваряване;
 • Заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод (МИГ/МАГ);
 • Ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ);
 • Заваряване на титан и титаново сплави;
 • Заваряване на чугун;
 • Заваряване на алуминий и алуминиеви сплави;

Фирмени методики, предпазващи съответствието на продукта:

 • Изпитване на „варонефтена проба”;
 • Изпитване на плътност;
 • Хидроизпитване на резервоари;
 • Проверка чрез технически средства за наблюдение и измерване (ТСНИ)-Работни ролетки; шублери; микрометри;
 • Измерване на заваръчен апарат.